Polityka Jakości

NASZA MISJA

Pragniemy być firmą godną najwyższego zaufania. Systematycznie dążymy do uzyskania dominującej pozycji na lokalnym rynku usług ubezpieczeniowych.

Wspieramy rozwój współpracujących z nami firm ubezpieczeniowych oferując naszym klientom najnowocześniejsze usługi ubezpieczeniowe. Szczególną obsługę zapewniamy podejmującym działalność gospodarczą i wykonującym wolne zawody.

Współpracę opieramy na wzajemnym szacunku i zaufaniu, zaś potrzeby klientów staramy się zaspokajać wykraczając poza ich oczekiwania.

POLITYKA JAKOŚCI

Nadrzędnym celem firmy Biura Ubezpieczeń Krzysztof A. Lisickiw Legnicy jest rozpoznanie i spełnianie oczekiwań Klienta oraz osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu usług ubezpieczeniowych poprzez ich jakość, różnorodność, kompleksowość.

Politykę jakości ustaloną przed rozpoczęciem wprowadzania w naszym Biurze systemu zarządzania jakością który spełnia wymagania normy ISO 9001: 2000, realizujemy przy pełnym zaangażowaniu całego Biura następującymi działaniami:

  • Indywidualne podejście do potrzeb Klienta, zapewniające zadowolenie Klienta z jakości zaoferowanego ubezpieczenia - świadczenie najwyższej jakości usług, odpowiadającym przepisom z zakresu świadczonych usług
  • Tworzenie wzajemnego zaufania wśród naszych dostawców usług ubezpieczeniowych

W związku z tym:

  • każda oferta ubezpieczeniowa powinna stanowić świadectwo o jakości wykonanej pracy,
  • dokonujemy wnikliwej analizy potrzeb Klientów w celu dostosowania dostarczanych im ubezpieczeń,
  • zapewniamy wykwalifikowaną kadrę pracowniczą poprzez systematyczne szkolenia personelu,
  • planujemy i dokumentujemy podejmowane działania związane z poprawą jakości.

Pracownicy Biura Usług Ubezpieczeniowych Krzysztof A. Lisicki mają świadomość, że ich praca stanowi wizytówkę funkcjonowania firmy.

Zaangażowanie pracowników w utrzymanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością ma ogromne znaczenie dla rozwoju i stabilizacji naszej firmy.

UWAGA: Powielanie i udostępnianie treści niniejszej Księgi Jakości wymaga zgody Właściciela lub Pełnomocnika Właściciela ds. Jakości.